Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

KİTAP

TİROİT PARATİROİT CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTORİZASYONU" KİTABI, 2017

Lacivert ve altı çizili kelimelere tıklanınca konu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

Gırtlakta (larinks) sağ ve solda karşılıklı olarak yer alan ses telleri (vokal kord) açılıp kapanarak sesin tüm özelliklerini belirler ve konuşmayı sağlar. Bunun için üst ve alt ses teli sinirleri olarak bilinen iki ayrı sinirin, ses tellerini uyarması gerekir. Bu sinirlerin tıptaki adı süperior laringeal sinir ve inferior laringeal sinir'dir. Bu iki sinir tiroit ve paratiroit adlı organlarla çok yakın komşuluk gösterdiğinden bu organlara yönelik ameliyatlar sırasında bu sinirlerde yaralanma olasılığı gündeme gelir ve buna bağlı olarak ses ve konuşmada bazı istenmeyen bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu sinirlerin ameliyat sırasında yaralanma olasılığı çok düşük olsa da bu oranı daha da azaltıp ideal olan %0'a indirilmesi için tüm cerrahlar büyük çaba harcamaktadır. Sinir monitorizasyonu adı verilen bir teknik bu çabalara katkı sağlayabilen yeni sayılabilecek bir gelişmedir. Bu kitabın amacı; sinir monitorizasyon tekniğini ayrıntıları ile incelemek ve kullanılması ile ilgili önemli ip uçlarını meslektaşlarımıza aktarmaktır. Kitabın editörlüğünü Adnan İŞGÖR, Mehmet ULUDAĞ ve Özer MAKAY üstlenmiştir. Kitapta yer alan şekillerin büyük bir çoğunluğu tarafımdan bilgisayar ortamında çizilmiştir. 

Kitabın Özellikleri

TİROİT PARATİROİT CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTORİZASYONU

Bahçeşehir Üniversitesi yayınları, 2017

Katı yapan yazar sayısı: 27 ulusal, 25 uluslararası

Sayfa sayısı: 380

Konu sayısı: 25

Resim-Şekil sayısı: 166

Tablo sayısı: 22

Kaynak sayısı: 1027