Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

KİTAP

"PARATİROİT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ" KİTABI, 2006

"Tiroit hastalıkları ve Cerrahisi" kitabı yayınlandıktan sonra benzer eksikliğin paratiroit bezi konusunda da olduğu bilindiğinden Paratiroit Bezlerini her açıdan ele alan bir kitap için çalışmalara başlandı. Yurt içinden 39, yurt dışından 9 yazar bu kitaba konu yazdı. İçerdiği tüm şekiller tarafımdan bilgisayar ortamında çizilen kitap 2006 yılında yayımlandı.

Kitabın özellikleri

PARATİROİT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2006 

Yazar sayısı: 39 ulusal, 9 uluslararası öğretim üyesi

Sayfa sayısı: 482

Şekil ve resim sayısı: 117 renkli

Tablo sayısı sayısı: 63

Algoritma sayısı: 20

Kaynak sayısı: 1789