Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

Aşağıda da belirtildiği gibi TIP BİLİMİ halen gelişmeye devam etmekte ve elde edilen yeni bilgilerin bir kısmı gerek hastalıkların doğasının daha iyi anlaşılmasına gerekse daha yararlı tedavi seçeneklerinin gündeme girmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla bu elektronik sayfada yer alan bilgiler ilk yayına girdiğinden bu yana çeşitli zamanlarda güncellenmiş, böylece en son bilgiler sizlere aktarılmaya çalışılmıştır. Son birkaç yılda ortaya çıkan kesinleşmiş yeni bilgiler için halen güncelleme devam etmekte ve birkaç hafta içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca sayfanın görünümünde de bazı değişiklikler yapılmış ve içeriğinde bulunan bazı şekiller tarafımdan yeniden çizilerek daha anlaşılabilir hale getirilmeye çalışılmıştır. 

SAYFANIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

www.adnanisgor.com adresine girildiğinde açılan sayfada çeşitli giriş düğmeleri (Buton, ikon, simge) yer almaktadır. Sayfayı ilk kez kullananların ilk sırada yer alan GENEL AÇIKLAMALAR simgesini tıklamasını öneririm.

GENEL AÇIKLAMALAR simgesinin solunda yer alan 3 seçenek ise editörlüğünü yaptığım kitapları, özgeçmişimi ve bana ulaşmak için kullanılabilecek iletişim bilgilerini içermektedir.

Bir alt sırada yer alan konulara ait her bir simge tıklandığında o konu ile ilgili ana başlıklar görüntülenecektir. Her ana başlık tıklandığında o konu ile ilgili alt başlıklar ya da konu görüntüye gelecektir. Ayrıca ana sayfada görsel içerikli simgeler yer almaktadır. Bunlar okuyucuların hemen bilgi edinmek istediği düşünülen konulardan oluşturulmuştur ve bunlara tıklandığında o konu ile ilgili bilgiye direkt olarak ulaşılacaktır.   

Bir çok konuda okuyucunun karşılaştığı bazı terimleri bilmemesi normal bir durumdur ve okuyucu bu terimlerle sıklıkla karşılaşacaktır. Her seferinde bunların açıklanması dikkat dağılmasına neden olacağı düşünüldüğünden  Bu terimler için bağlantı hatları (link) oluşturulmuştur. lacivert renkli ve altı çizili olarak yazılmış kelime ya da kelimeler tıklandığında, bu elektronik sayfada yer alan o konu ya da terimle ilgili bilgiye ulaşılacaktır. 

SAYFANIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İnsanı inceleyen ve insanların sağlıklı yaşaması için çaba harcayan tıp bilimi, kanımca halen gelişme evresindedir. Bunun nedeni tıp biliminin uğraştığı insanın doğası ile ilgilidir. İnsan oldukça karmaşık bir yapıya sahip bir canlıdır ve karmaşık yapının ancak bir bölümü aydınlığa kavuşmuştur. Diğer bir deyişle özellikle son 50 yılda önemli sayılabilecek gelişmeler kaydedilmiş olmakla beraber, insan hakkında bilinmeyenler halen önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla bu elektronik sayfada yer verilen bazı bilgilerle başka kaynaklardan elde edeceğiniz bilgiler arasında zaman zaman küçük farklılıklar olabileceğini belirtmekte yarar vardır. Konular hazırlanırken tıp biliminde en son baskı temel kitaplara geçmiş ve kesinleştiğine inanılan bilgiler yanında son yıllarda yayınlanmış bilimsel makaleler ve kişisel deneyimlerim harmanlanmıştır.

Bilindiği gibi tıp dilinde kullanılan kelimelerin çoğu latince kökenli olup çeşitli dillere o dilin özelliğine uygun olarak farklı şekillerde çevrilmiştir. Çeşitli nedenlerle bu kelimelerle karşılaşan hastaların kimi zaman bu kelimeleri anlamakta zorlandıkları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu internet sayfası hazırlanırken bu sorunun en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yabancı kökenli kelimenin öncelikle kabul edilmiş ve anlaşılabilir Türkçe karşılığı verilmeye çalışılacak ve gerektiğinde tıp dilindeki yazılışı parantez içinde yeşil renkle belirtilecektir. Örneğin yabancı dilde hyperthyroidism olarak yazılan bir hastalık, Türkçe tıp diline hipertiroidizm yada hipertiroidi olarak geçmiştir. Bu kelime genelde tiroit adı verilen bir organın işlevinde (fonksiyonunda) artmayı anlatır. Dolayısıyla tek başına okuyucu için bir anlam taşımayabilen bu kelimenin, fazla çalışan tiroit (hipertiroidi) ya da fazla işlev gören tiroit olarak yazılması durumunda daha anlaşılabilir olacağı kanısına varılmıştır. Diğer yandan henüz türkçe karşılığı olmayan bazı kelimeler ise  direkt  olarak yeşil renkle yazılmıştır.

Bu elektronik sayfada, giriş sayfasında da görülebileceği gibi TİRİOT VE MEME HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca genel cerrahiyi ilgilendiren ve oldukça sık görülen hastalıkların bir kısmı (HEMOROİD, ANAL FİSSÜR, SAFRA KESESİ TAŞI gibi) DİĞER HASTALIKLAR başlığı altında altında yer almaktadır.

Vücutta bulunan ve önemli işlevlere sahip olan kalsiyumun düzenlenmesini sağlayan ve bir iç salgı bezi (endokrin organ) olan PARATİROİT ile ilgili bilgiler de hazırlanmakta olup kısa sürede bu sayfalarda yer alacaktır.

Bilindiği gibi gittikçe artan oranlarda kanser hastalığı ile karşılaşılmaktadır. Bu sayfada incelenen organlara ait kanserler kendi konuları içinde ayrıntılı olarak verilmiş olmakla birlikte, genel olarak kanserlerin oluş mekanizmaları ve tedavi yöntemleri KANSER, GENEL BİLGİ başlığı altında bilgilerinize sunulmuştur.

Tüm bu bilgiler hazırlanırken bazı tıbbi terimlerin açıklanması gerektiği kanısına varılmış ve bunlar TIBBİ EK BİLGİLER içinde toplanmıştır. Bu başlık altında bazı tanımlamalar ile hücre ve canlının temel yapı taşları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Tıp bilimi özellikle son yıllarda Fizik biliminden çok fazla destek görmektedir. Fizik ilkelerinden yola çıkılarak tasarlanan cihazlar hem tanı hem de tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sayfaya TIP VE FİZİK konusu da eklenmiştir.

Verilen bilgilerin size faydalı olacağını umar, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Adnan İŞGÖR