Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

KİTAP

"TİROİT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ" KİTABI, 2000

Bu kitabın yayınlandığı 2000 yılına kadar iç salğı bezlerinden (endokrin organlar)  tiroit ve paratiroit bezlerini her yönü ile içeren hemen hemen hiç türkçe kaynak kitap yoktu. Gerek tiroit hastalıklarının yaygınlığı gerekse Genel Cerrahi pratiğinde tiroit bezine yönelik ameliyatların çok sayıda yapılması nedeniyle tiroidi her yönüyle irdeleyen bir türkçe kitap yazılmasına karar vererek çalışmalara başladım. Tiroit konusunda en deneyimli hekimlerden biri olan Orlo H. CLARK ve ekibi (University of California Üniversitesi / San Francisco) ile ülkemizden tiroit konusunda oldukça deneyimli 49 meslektaşım bu kitaba katkıda bulunmuştur. Geri bildirimlere göre oldukça beğenilen bu kitabın editörlüğünü yapmak diğer kitapların hazırlanmasına itici güç olmuştur. 

Kitabın Özellikleri

TİROİT HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2000 

Yazar Sayısı: 49 ulusal, 4 uluslararası

Sayfa sayısı: 624

Şekil Sayısı: 228 Renkli, 183 Renksiz

Tablo sayısı:117

Algoritma sayısı: 20

Kullanılan Kaynak sayısı: 2157