Kitaplar

"HANDBOOK OF THYROID PARATHYROID ADRENAL" KİTABI (Baskıda)
Endokrin Cerrahisi ile ilgilenen hekimler için İngilizce olarak hazırlanan bu kitap aynı zamanda Tıp Fakültesi öğrencileri...
Görüntüle
"TİROİT PARATİROİT CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTORİZASYONU" KİTABI, 2017
Tiroit ve paratiroit ameliyatlarında ses tellerine giden sinirlerin korunması çok önemlidir. Sinir monitorizasyon tekniği...
Görüntüle
"TİROİT" KİTABI, 2013
İlki 2000 yılında yayımlanan tiroit ile ilgili editörlüğünü yaptığım kitabın üzerinden on yıl geçtikten sonra tiroitle ilgili temel konuların ve bu sürede gerçekleşen gelişmelerin...
Görüntüle
"PARATİROİT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ" KİTABI, 2006
Salgıladığı hormon aracılığı ile vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroit bezleri; tiroit bezine bitişik konumdadır ve 2'si sağda 2'si solda olmak üzere toplam 4 tanedir...
Görüntüle
"TİROİT HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ" KİTABI, 2000
1998 yılına kadar tiroidi her yönüyle inceleyen türkçe yazılmış kaynak olmaması nedeniyle hazırlanan bu kitap 2000 yılında...
Görüntüle
"CERRAHİ SEMİNERLERİ 1", 2005
İstanbul Cerrahi derneğinin 2 yıl boyunca düzenlediği bilimsel toplantılarda yer alan konular...
Görüntüle