Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Adnan İŞGÖR

Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı 
Endokrin ve Meme Cerrahisi

Yüksek

Öğrenim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi:1975

Anadolu Üniversitesi, AOF İşletme Fakültesi: 2017

Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akademik Geçmiş

Profesör: 2004, Doçent: 1987

 

Şişli Etfal Eğitim/Ararştırma hastanesi / İstanbul

Genel Cerrahi Klinik Şefi: 1991-2004

 

Haliç Üniversitesi (2004-2010)

 • Hemşirelik Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Sağlık Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Hemşirelik Yüksek Okulu Bölüm Başkanlığı

 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı: 2012-2019
 • Genel Cerrahi Ana Bilim Öğretim üyesi:  2012-2020

Çalıştığı Kurum

Memorial Şişli Hastanesi

Bilimsel Etkinlikler

Yaklaşık 30 civarında Genel Cerrahi uzmanı yetiştirilmesi

Yurt içi ve dışı kongrelere ve eğitim sonrası kurslarına katılım

Kongrelerde konuşmacı ve oturum başkanlıkları

Kongrelerde Düzenleme ve Bilimsel Kurul Üyelikleri

Çeşitli Genel Cerrahi Dergilerinde Bilimsel Kurul üyelikleri

Bilimsel Çalışmalar

Kitaplar

Handbook of Thyroid, Parathyroid, Adrenal, 2022

Tiroit/Paratiroit Ameliyatlarında Sinir Monitorizasyonu, 2017

Tiroit, 2013

Paratiroit Hastalıkları ve cerrahisi, 2006

Cerrahi Seminerler, 2005

Tiroit Hastalıkları ve cerrahisi, 2000

Uluslararası yayınlar (Tıklayınız)

Ulusal yayınlar (Tıklayınız)

Kurs düzenleme (Tıklayınız)

Yurt Dışı Deneyim

Endokrin Cerrahi: UCSF ve Mount Zion medical center, San Francisco/ABD

Dernek Üyelikleri

Uluslararası

 • American College of Surgeons (ACS)
 • International Surgical Society (ISS)
 • International Association of Endocrine Surgeons (IAES)
 • Breast Surgery International (BSI)

Ulusal

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Ankara Meme Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği Kurucu üyesi
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Tıp Dışı Uğraşıları

Grafiksel Resim, Astronomi, Kuantum Fiziği

Medeni Durumu

Evli, iki çocuk