Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

KİTAP

"TİROİT" KİTABI, 2013

İlki 2000 yılında yayımlanan tiroit ile ilgili editörlüğünü yaptığım kitabın üzerinden on yıl geçtikten sonra tiroitle ilgili temel konuların ve bu sürede gerçekleşen gelişmelerin meslektaşlarıma topluca aktarılması gerektiğine inanarak Yrd. Editor Dr. Mehmet ULUDAĞ ile bu kitabın hazırlık çalışmalarına başladık.

Öncelikle kitapta yer alması gereken konular belirlendikten sonra uluslararası alanda ve ülkemizde bu konu ile uğraşan değerli bilim adamları ile yazışmalar ve kendilerinden istenen konuları büyük bir titizlikle hazırlayarak gönderdiler. Diğer yazarlardan gelen ve kendi yazdığımız tüm konular edite edildikten sonra kitabın görsel içeriği hazırlandı.

Kitapta yer alan çizimlerin ve tabloların tamamı tarafımdan çizilerek renklendirilmeleri yapıldı. Yine kitapta yer alan tüm ameliyat resimleri, yazarların ve kendi ameliyatlarımız sırasında çekilen resimlerden oluşturuldu. Sonuçta aşağıda özellikleri verilen kitap yayınlanarak değerli meslektaşlarımıza sunuldu....

Kitabın özellikleri

TİROİT, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013 

Yazar Sayısı: 66 ulusal, 4 Uluslararası öğretim üyesi

Konu sayısı: 83

Sayfa sayısı: 1050

Şekil Sayısı: 218

Resim sayısı: 364

Toplam tablo sayısı: 165

Toplam Kullanılan Kaynak sayısı: 5052