Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

TİROİT HASTALIKLARININ SINIFLAMASI

NOT: Bu elektronik sayfada işlev, görev ve çalışma kelimeleri fonksiyon kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

Lacivert renkli ve altı çizili kelimeler tıklandığında o konu ile ilgili bilgilere ulaşılacaktır.

Çeşitli kaynaklara bakıldığında tiroit hastalıklarında farklı sınıflandırma sistemleri kullanıldığı görülür. Bunun nedeni farklı hastalıkların zaman zaman birlikte olabilmeleridir. Bir çok organın hastalığında olduğu gibi tiroit hastalıkları da temel olarak tiroidin iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

İyi huylu hastalıklar içinde en sık karşılaşılan durum tiroidin iyi huylu büyümesi olup guatr adını alır. İyi huylu hastalıkların ikinci grubu tiroidin işlevsel bozukluları olarak bilinir.

Guatrlı hastaların büyük kesiminde işlevsel bozuk ortaya çıkmazken, bir kısmında guatr ve işlevsel bozukluk beraber görülebilir. İşlevsel bozukluk olmayan guatr basit guatr ya da normal çalışan guatr (ötiroidik guatr) olarak adlandırılır. Buna karşın guatr'a eşlik eden işlevsel bozukluk; tiroidin az çalışması ise az çalışan guatr (hipotiroidik guatr ya da hipotiroidizm), çok çalışması eşlik ediyorsa; fazla çalışan guatr (hipertiroidik guatr ya da hipertiroidizm) olarak adlandırılır. 

İyi huylu hastalıkların üçüncü grubu tiroidin iltihabi hastalıkları olup, bunların da bir kısmında guatr olabilir. Ayrıca bu grupta tiroidin işlevsel bozuklukları daha sık ortaya çıkar.

Kötü huylu hastalıklar ise tiroit kanseri başlığı altında incelenmiş olup bu olgularda tiroidin işlevi çoğu kez normaldir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında tiroit hastalıklarının aşağıda sıralandığı şekilde üç ayrı grup altında incelenmesi uygun olacaktır.

Ulaşmak istediğiniz BAŞLIĞI Tıklayınız

Guatr 

Tiroidin işlevsel bozukluları

Tiroidin iltihabi hastalıkları

Tiroit kanserleri