Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

KONGRELER

Günümüzde tıbbi bilgiler internet aracılığı ile hekimler arasında kolaylıkla paylaşılmaktadır. Kongrelerin en önemli tarafı bu bilgilerin yüz yüze ortamda daha etkin bir şekilde paylaşılmasıdır...

Meslek yaşamım boyunca, diğer birçok meslektaşım gibi, gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlenen bir çok kongreye katıldım. Bu kongrelerde;

  • Eğitim Sonrası Kurslarında izleyici,

  • Eğitim Sonrası Kurslarında eğitimci,

  • Kongrelerde Konuşmacı ve Oturum Başkanı,

  • Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurul Üyesi gibi çeşitli görevler üstlendim.

Katıldığım kongrelerin listesi çok uzun olduğundan aşağıda sadece son 10 yılda katıldığım kongreleri düzenleyen bazı kuruluşların isimleri verilmiştir.

Altı çizili ve lacivert renkli bağlantılara tıkladığınızda bu kongreleri düzenleyen kuruluşlara ve bazı kongrelerin ayırıntılarına ulaşabilirsiniz

Kongre düzenleyen Uluslararası Kuruluşlar

Türk Cerrahi Derneği'nin düzenlediği kongreler

Endokrin Cerrahisi derneği ve düzenlediği kongreler

Diğer kongreler

 

 

 

 

 

 

 

Kongre düzenleyen Uluslararası Kuruluşlar

American College of Surgeons (ACS): Her yıl Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli kentlerinde

International Society of Surgey (ISS): İçinde Breast Surgery International (BSI) ve International Association of Endocrine Surgeons (AIES) gibi kuruluşları barındırır ve kongreler her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilir.

Europian Society of Endocrine Surgeons (ESES): Avrupanın çeşitli kentlerinde

San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS): Her yıl San Antonio/Amerika Birleşik Devletleri

Harvard, Medical School: Boston/Amerika Birleşik Devletleri

BC 3 Breast Cancer Conference: George Washington University/Amerika Birleşik Devletleri

 

 

 

 

 

 

Ulusal Cerrahi Kongreleri: Türk Cerrahi  Dernegi (TCD) tarafından Genel Cerrahi Ana Bilim Dalını ilgilendiren konularla ilgili 2 yılda bir düzenlenir. En sonuncusu Mart 2022 tarihinde Antalya, Pine Beach kongre merkezinde gerçekleştirildi.

Bu kongrede;

Dr. Yasuhiro ITO (Japonya) tarafından oldukça yeni sayılabilecek bir yaklaşım olan; 

PAPİLLER TİROİT KANSERLERİNDE AKTİF TAKİP

(ACTIVE SURVEILLANCE FOR PAPILLARY THYROID CANCER)

konulu konferansda meslektaşım Dr. Yusuf BÜKEY ile beraber oturum başkanı olarak görev aldım.

 
 

 

 

 

 

 

Endokrin Cerrahisi Derneği ve Düzenlediği Kongreler

Endokrin Cerrahisi Derneği; endokrin hastalıklarını bilimsel olarak araştırmak amacıyla 1995 yılında Dr. Erol DÜREN Başkanlığında İstanbul'da kurulmuştur. Dernek başkanı olarak seçildiğim 2010 yılından itibaren (2010-2012) dernek yönetim kurulunun diğer üyeleri ile beraber derneğin kuruluş amacında belirlenen hedeflere ek olarak belirlenen yeni hedeflere yönelik planlar yapılmış ve bunların uygulanmasına başlanmıştır. Daha sonra seçilen başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri de günümüze kadar olan sürede siz meslektaşlarımıza en iyisini sunmak amacıyla, dernek üyelerinden aldığı güçle çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmiştir. Endokrin Cerrahisi Derneğinin örnek bir bilimsel bir dernek olara hizmete devam edeceğine inancım sonsuzdur...

ENDOKRİN CERRAHİ KONGRELERİ

Bu kongrelerde Başkan, düzenleme kurulu ve düzenleme kurulu üyeliği, konuşmacı, oturum başkanı gibi çeşitli görevleri yürüttüm.

5. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Adnan İşgör başkanlığında 24-27 Nisan 2011 tarihinde Gloria Kongre merkezinde başarı ile gerçekleştirildi.
Kongreye Endokrin cerrahisinin uluslararası alanda önde gelen isimlerinden G. Thompson, L. Delbridge, H. Dralle ve R. Pandev konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kongre Başkanı
Adnan  İŞGÖR

Kongre İkinci Başkanları
Serdar TEZELMAN, Mete DÜREN

Kongre Sekreterliği: Savaş KOÇAK, Mehmet ULUDAĞ

6. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Serdar Tezelman Başkanlığında 25-28 Nisan 2013 tarihinde Gloria Kongre merkezi /Antalya’da yapıldı 
Kongreye Endokrin cerrahisinin uluslararası alanda önde gelen isimlerinden E. Kebebew, Jean-Louis Kraimps, B. Niederle ve G.W. Randolph konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kongre Başkanı: Serdar TEZELMAN
Kongre İkinci Başkanları: Adnan  İŞGÖR , Yasemin GİLES
Kongre Sekreterliği: Mehmet ULUDAĞ, Fatih TUNCA

7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Savaş Koçak Başkanlığında 25-28 Nisan 2015 tarihinde Gloria Kongre merkezi /Antalya’da gerçekleştirildi.

8. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Gökhan İçöz Başkanlığında 27-30 Nisan 2017 tarihinde Gloria Kongre merkezi /Antalya’da gerçekleştirildi.

9. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Yasemin Giles Şenyürek Başkanlığında 2-5 Mayıs 2019 tarihinde Cornelia Kongre merkezi /Antalya’da gerçekleştirildi.

10. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Mehmet Uludağ Başkanlığında 27-30 Nisan 2021 tarihinde Web üzerinden gerçekleştirildi.

11. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Dr. Mehmet HACIYANLI Başkanlığında Mart Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanmaktadır.