Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

DÜZENLENEN KURSLAR

Kurslara ulaşmak için aşağıda verilen altı çizili lacivert renkli bağlantıları tıklayabilirsiniz. 

Cerrahide sürekli eğitimi sağlamanın yollarından birisi de belli bir konunun ayrıntılı olarak ele alındığı "mezuniyet sonrası eğitim kursları"dır (Post Graduate Course). Bu kurslar sadece sözel olabileceği gibi hem sözel hemde pratik uygulama ile beraber olabilir. Pratik uygulama (Workshop), seçilmiş sayıdaki katılımcının ameliyata girerek deneyimli bir cerrahın yaptığı ameliyatı izleyerek ona eşlik etmesi, ya da taze kadavralarda ilgili ameliyatın hem cerrah hemde katılımcı tarafından beraberce yapılmasıdır. 

 

 

Aşağıda deneyimli meslektaşlarımla beraber düzenlediğimiz kurslardan önemli bulduklarım yer almaktadır. Bunlar dışında Endokrin Cerrahisi Derneği önderliğinde ülkemizin çeşitli kentlerinde Tiroit Okulu adı altında Kurs niteliğinde bir çok toplantı düzenlenmiştir.

Ses tellerine giden sinirler için düzenlenen 3 tane "sinir monitorizasyon kursu" için ilgili kutuyu tıklayınız.  

KURS 1KURS 2KURS 3

 

Taze Kadavrada Meme Kanserlerine Yönelik Cerrahi Tedavi Teknikleri Kursu

Taze Kadavrada Transoral Tiroidektomi ve Boyun Diseksiyonu Kursu

Papiller Tiroit kanseri : Sempozyum  (COVİD 19 nedeniyle 2023 yılına ertelendi.)

 

 

 

 

 

 

KURS 1
STANDART SİNİR MONİTORİZASYONU KURSU, 2013

Bu kurs 28 Eylül 2013 tarihinde BAU Tıp Fakültesi Temel Bilimler konferans salonunda İstanbul ve İstanbul dışından gelen 32 genel cerrahın katılımı gerçekleştirildi. Bu kurs 2013 Haziran ayında yayınlanan TİROİT adlı kitabımda bu yöntemin ayrıntılarının anlatıldığı 3 konudan biri olan Sinir monitorizasyonuna genel bakış konusunu hazırlayan ben dahil 3 meslektaşımın değerli katkılarıyla gerçekleşti. Önce bu tekniğin ayrıntıları, teknikle ilgili sorunlar ve çözümleri ile tekniğin tiroit ameliyatlarına katkısı anlatıldıktan sonra ameliyathaneden canlı yayınla tekniğin uygulanışı gösterildi. TTB tarafından da kredilendirilen bu kursun katılımcıların geri bildirimine göre çok yararlı olduğunun saptanması bize daha yeni bir teknik olan sürekli vagal uyarı kusunun yapılması için itici güç olmuştur.

 

 

 

 

 

 

KURS 2
SÜREKLİ VAGAL UYARI KURSU
2014

 

Bu kurs 5 NİSAN 2014 tarihinde BAU Tıp Fakültesi Temel Bilimler konferans salonunda istanbul ve istanbul dışından gelen 35 genel cerrahın katılımı gerçekleştirildi. Bu kurs ise Belçikadan Dr. Sam Van Slycke, Ege Tıp Fakültesinden Dr Özey Makay ve ŞEEAH den Dr. Mehmet Uludağın katkılarıyla gerçekleştirildi. Önce bu tekniğin ayrıntıları, teknikle ilgili sorunlar ve çözümleri ile tekniğin tiroit ameliyatlarına katkısı anlatıldıktan sonra ameliyathaneden canlı yayınla tekniğin uygulanışı gösterildi. TTB tarafından da kredilendirilen bu kursun 1. kursta olduğu gibi tüm katılımcılara yararlı olduğu, katılımcıların geri bildirimlerinden anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

 

KURS 3
SİNİR MONİTORİZASYONUNDA
STANDARDİZASYON VE PROBLEM ÇÖZÜMÜ
2017

 

 

Bu kurs 25 Mart 2017 tarihinde BAU Tıp Fakültesi Temel Bilimler konferans salonunda, Endokrin Cerrahisi Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle, istanbul ve istanbul dışından gelen genel cerrahların katılımı ile gerçekleştirildi. Daha önceki iki kursun devamı olan bu kursta  teknikle ilgili sorunlar ve çözümleri tartışıldıktan sonra ameliyathaneden canlı yayınla tekniğin uygulanışı gösterildi.

 

 

 

 

 

TAZE KADAVRADA
TRANSORAL TİROİDEKTOMİ
VE
BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
2020

 

   ​

 

 

 

 

 

 

Konuşmacılar / Eğitmenler

Prof. Dr. Gökhan İçöz, Prof. Dr. Adnan İşgör, Prof. Dr. Mehmet Uludağ, Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı

Prof. Dr. Fatih Tunca, Prof. Dr. Özer Makay, Doç. Dr. Serkan Teksöz, Doç. Dr. İsmail Cem Sormaz

Bu kurs, iki ayrı konuda, 31 Agustos-1 Eylül 2020 tarihinde Endokrin Cerrahisi Derneği tarafından Acıbadem Üniversitesi, CASE Eğitim Merkezinde düzenlenmiştir.

Kursun ilk ayağında; Kısa adı TOETVA olan “Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım (Ağız içinden yapılan tiroit ameliyatı) için gerekli olan teorik bilgi (ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat sırasında gerekli malzemelerin hazırlanması ve teknik detaylar) ve sonrasında kadavralarda pratik eğitim verilmiştir.

Kursun ikinci ayağında “Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu” için gerekli olan teorik bilgi (boyun lenfatik bölgelerinin  ve diseksiyon tiplerinin tanımlanması ve standardizasyonu) ve sonrasında kadavralarda pratik eğitim yaptırılmıştır.

Her iki teknik için olası komplikasyonların yönetimi de irdelenmiştir.

 

 

 

 

 

 

TAZE KADAVRALARDA
MEME KANSERLERİNDE
CERRAHİ TEDAVİ TEKNİKLERİ KURSU
2014

 

 

11-12 Ekim 2014 Cumartesi-Pazar günleri Bahçeşehir Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile TMHDF işbirliğiyle TAZE KADAVRALARDA Meme kanserlerinde kullanılan cerrahi tedavi teknikleri kursu üniversitemizin Göztepe’de bulunan Temel Tıp Bilimleri Binası’nda Kadavra Laboratuvarında başarılı bir şekilde 30 katılımcı ile yapıldı. Sabah oturumunda teorik bölümde meme kanserinin cerrahi tedavisi ile ilgili tartışmalar yapıldıktan sonra meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi, aksiler diseksiyon ve total meme derisi koruyucu mastektomi teknikleri taze kadavralarda gerçekleştirildi.

Kursta görev alan Öğretim üyeleri

Prof. Dr. Bülent ALIÇ, Prof. Dr. Adnan İŞGÖR, Doç. Dr. Hasan KARANLIK, Prof. Dr. Savaş KOÇAK, Prof. Dr. Serdar ÖZBAŞ, Yrd.Doç. Dr. Babek TABANDEH

Prof. Dr. Adnan İŞGÖR
BAU Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Kurs Başkanı

 

 

 

 

 

2023 YILINA ERTELENEN KURS
PAPİLLER TİROİT KANSERİ

 

 

Bu sempozyum  Memorial Şişli Hastanesi, Endokrin Cerrahi Derneği ve BAU Tıp Fakültesi tarafından 18 Nisan 2020 için ortaklaşa programlanmış olmasına karşın COVİD-19 pandemisinin en yoğun ayına rastladığından iptal edilmiştir. Tiroidin en sık görülen ancak bazı kısımları halen tartışılan PAPİLLER TİROİT KANSERİ konusunda seçkin konuşmacılar tarafından son gelişmelerin gözden geçirileceği bu sempozyumun geçen süre içinde eklenen yeni bilgilerle beraber 2023 yılında yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sempozyumun ayrıntıları, yeni düzenleme kurulu tarafından tekrar gözden geçirilecek ve bu yıl sonunda kadar duyurulacaktır.