Bu elektronik sayfa, sizleri bilgilendirmek için hazırlanmış olup tıbbi öneri ve tedavi rehberi niteliğini taşımamaktadır.
Sayfanın genel özellikleri ve kullanılımı hakkında bilgi edinmek için Genel Açıklama seçeneğine girmeniz önerilir.
Anlaşılmayan kısımlar, önerileriniz ve ayrıntılı bilgi için İletişim seçeneğinde belirtilen adresler aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz.

BİLİMSEL ÇALIŞMA ÖDÜLLERİ

1969-1975 TÜBİTAK KARŞILIKSIZ BURS (Tıp Fakültesi Eğitimi Süresince)

KONGRE ÖDÜLLERİ

Hemen tüm tıbbi kongrelerde, sunulan hem sözel bildiri ve hem de poster sunumları arasından ilk üçe girenler, belirlenmiş bir jüri tarafından seçilir ve ödül verilir.

XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery- ESS, İstanbul, 2012 Sözel Bildiri birincilik ödülü: Uludag M, yetkin G, Oran ES, Aygün N, Celayir F, İşgör A. Extralaryngeal division of the recurrent laryngeal nerve as a common and an asymetric anatomic variant.)

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir 2012 Sözel Bildiri üçüncülük ödülü: Uludağ, M., G. Yetkin, M. F. Celayir, N. Aygün, E. Peker ve A. İşgör. Rekürren Larengeal Sinirin Ekstralarengeal Dallanması ve Motor Fonksiyonu.

6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013 Sözel Bildiri birincilik ödülü: Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda normal uyarı gecikme zamanı ve dalga amplitüd değişimleri.

8. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya 2015 Poster birincilik ödülü: Uludag M, Aygün N, İşgör A. Faringeal pleksusun krikotiroit kas innervasyonuna etkisi.

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015 Sözel Bildiri birincilik ödülü: Uludag M, , Aygün N, İşgör A. Reküren laringeal Sinirin Motor Fonksiyonlarının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi: Prospektif klinik Çalışma

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2016 Sözel Bildiri üçüncülük üdülü: Aygün N, İşgör A, Uludağ M. Tiroidektomide süperior laringeal sinirin eksternal dalı her olguda görülebilirmi?

8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2017 Sözel Bildiri ikincilik ödülü: Aygün N, Tanal M, Uludağ M,  İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda Tip I sinyal kaybında poterior krikoaritenoid kasın elektromiyografik bulguları.