adnan işgör
ÖDÜLLER

Sözlü bildiri birincilik ödülleri.

1. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery- ESS, İstanbul, 2012 (Uludag M, yetkin G, Oran ES, Aygün N, Celayir F, İşgör A. Extralaryngeal division of the recurrent laryngeal nerve as a common and an asymetric anatomic variant).

6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013 (Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda normal uyarı gecikme zamanı ve dalga amplitüd değişimleri)

Sözlü bildiri üçüncülük ödülü.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi,  İzmir, 2012 s(Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal dallanması ve motor fonksiyonu)