adnan işgör
Endokrin Cerrahi Kongreleri

AVRUPA ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

Avrupa Endokrin Cerrahi Derneği (ESES) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Endokrin cerrahi kongresi 2016 yılında İstanbul’da yapılacaktır.
2012 Yılında Ulusal Endokrin cerrahi Derneği Başkanı Adnan İşgör ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı ayrıntılı çalışmalar sonucunda kongrenin Türkiye’de yapılması için ESES’e başvurulmuş ve ESES yönetim kurulu Gerekli incelemeden sonra Kongrenin İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. Mayıs 2016’da Yapılacak olan kongrenin hazırlıkları devam etmektedir.  

5. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Dr. Adnan İşgör başkanlığında 24-27 Nisan 2011 tarihinde Gloria Kongre merkezinde başarı ile gerçekleştirildi.
Kongreye Endokrin cerrahisinin uluslararası alanda önde gelen isimlerinden G. Thompson, L. Delbridge,H. Dralle ve R. Pandev konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kongre Başkanı
Adnan  İŞGÖR

Kongre İkinci Başkanları
Serdar TEZELMAN, Mete DÜREN

Kongre Sekreterliği: Savaş KOÇAK, Mehmet ULUDAĞ

 

6. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Dr. Serdar Tezelman Başkanlığında 25-28 Nisan 2013 tarihinde Gloria Kongre merkezi /Antalya’da yapıldı 
Kongreye Endokrin cerrahisinin uluslararası alanda önde gelen isimlerinden E. Kebebew, Jean-Louis Kraimps, B. Niederle ve G.W. Randolph konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kongre Başkanı: Serdar TEZELMAN
Kongre İkinci Başkanları: Adnan  İŞGÖR , Yasemin GİLES
Kongre Sekreterliği: Mehmet ULUDAĞ, Fatih TUNCA

7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Dr. Savaş Koçak Başkanlığında 25-28 Nisan 2015 tarihinde Gloria Kongre merkezi /Antalya’da yapılacaktır .

 

 

ÖDÜLLER

Sözlü bildiri birincilik ödülleri.

1. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery- ESS, İstanbul, 2012 (Uludag M, yetkin G, Oran ES, Aygün N, Celayir F, İşgör A. Extralaryngeal division of the recurrent laryngeal nerve as a common and an asymetric anatomic variant).

6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013 (Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda normal uyarı gecikme zamanı ve dalga amplitüd değişimleri)

Sözlü bildiri üçüncülük ödülü.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi,  İzmir, 2012 s(Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal dallanması ve motor fonksiyonu)