adnan işgör

 

TİROİT HASTALIKLARININ SINIFLAMASI

Lacivert renkli ve altı çizili kelimeler tıklandığında o konu ile ilgili bilgilere ulaşılacaktır.

Çeşitli kaynaklara bakıldığında tiroit hastalıklarında farklı sınıflandırma sistemleri kullanıldığı görülür. Bunun nedeni farklı hastalıkların zaman zaman birlikte olabilmeleridir. Bir çok organın hastalığında olduğu gibi  tiroit hastalıkları da temel olarak tiroidin iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

İyi huylu hastalıklar içinde en sık karşılaşılan durum tiroidin iyi huylu büyümesi olup guatr  adını alır. İyi huylu hastalıkların ikinci grubu tiroidin işlevsel bozukluları olarak bilinir. Bu yazıda konunun akışına göre; işlev kelimesi yerine bazen görev, bazen de çalışma kelimeleri kullanılacaktır.

Guatrlı hastaların büyük kesiminde işlevsel bozuk ortaya çıkmazken, bir kısmında guatr ve işlevsel bozukluk beraber görülebilir. Dolayısıyla bu iki hastalığın tanımı ve nedenleri ayrı ayrı anlatıldıktan sonra bu hastalıklara nasıl yaklaşılacağı ve nasıl tedavi edilebilecekleri guatrlı hastalara yaklaşım ve tedavi başlığı altında incelenecektir. İyi huylu hastalıkların üçüncü grubu tiroidin iltihabi hastalıkları olup, bunların da bir kısmında guatr olabilir. Ayrıca bu grupta tiroidin işlevsel bozuklukları daha sık ortaya çıkar.

Kötü huylu hastalıklar tiroit kanseri başlığı altında incelenmiş olup bu olgularda tiroidin işlevi çoğu kez normaldir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında tiroit hastalıklarının aşağıda sıralandığı şekilde üç ayrı grup altında incelenmesi uygun olacaktır. Ulaşmak istediğiniz BAŞLIĞI Tıklayınız

Guatr ve tiroidin işlevsel bozuklukları

Tiroidin iltihabi hastalıkları

Tiroit kanserleri