adnan işgör
 
TIBBİ EK BİLGİLER

Tanımlamalar başlığı altında bazı tıbbi terimlerin açıklaması yer alırken, Hücre başlığı altında; hücrenin tanımı ve yapısı verilmiştir. Yine hücrede bulunan ve canlılının özelliklerini belirleyen, bu özelliklerin daha sonraki kuşaklara aktarılmasınını üstlenen DNA, gen ve diğer yapılarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca hücre bölünmesi ve bu sırada oluşabilecek genetik değişimlerin mekanizması anlatılmıştır. Canlıların temel yapı taşları başlığı altında ise karbonhidratlar, yağlar ve kollesterol hakkında güncel bilgiler yer almaktadır.

Ulaşmak istediğiniz BAŞLIĞI tıklayınız.