adnan işgör

 

GENEL AÇIKLAMALAR


SAYFANIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İnsanı inceleyen ve insanların sağlıklı yaşaması için çaba harcayan tıp bilimi, kanımca halen emekleme devresindedir. Bunun nedeni tıp biliminin uğraştığı insanın doğası ile ilgilidir. İnsan oldukça karmaşık bir yapıya sahip bir canlıdır ve karmaşık yapının ancak bir bölümü aydınlığa kavuşmuştur. Diğer bir deyişle özellikle son 50 yılda önemli sayılabilecek gelişmeler kaydedilmiş olmakla beraber, günümüzde insan hakkkında bilinmeyenler bilinenlerden çok daha fazladır. Dolayısıyla bu elektronik sayfada yer verilen bazı bilgilerle başka kaynaklardan elde edeceğiniz bilgiler arasında zaman zaman küçük farklılıklar olabileceğini belirtmekte yarar vardır. Konular hazırlanırken tıp bilimindeki son yayınlar, temel kitaplara geçmiş ve kesinleştiğine inanılan bilgiler ile kişisel deneyimlerim harmanlanmıştır.

Bilindiği gibi tıp dilinde kullanılan kelimelerin çoğu latince kökenlidir. Çeşitli nedenlerle bu kelimelerle karşılaşan hastaların kimi zaman bu kelimeleri anlamakta zorlandıkları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu internet sayfası hazırlanırken bu sorunun en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yabancı kökenli kelimenin öncelikle kabul edilmiş ve anlaşılabilir Türkçe karşılığı verilmeye çalışılacak ve gerektiğinde tıp dilindeki yazılışı parantez içinde yeşil renkle belirtilecektir. Örneğin yabancı dilde hyperthyroidism olarak yazılan bir hastalık, Türkçe tıp diline hipertiroidizm yada hipertiroidi olarak geçmiştir. Bu kelime genelde tiroit adı verilen bir organın işlevinde (fonksiyonunda) artmayı anlatır. Dolayısıyla tek başına okuyucu için bir anlam taşımayabilen bu kelimenin, fazla çalışan tiroit (hipertiroidi) ya da fazla işlev gören tiroit olarak yazılması durumunda daha anlaşılabilir olacağı kanısına varılmıştır. Diğer yandan henüz türkçe karşılığı bazı kelimeler ise  direkt  olarak yeşil renkle yazılmıştır.

Bu elektronik sayfada, ilk olarak TİRİOT HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ ile  TİROİT AMELİYATLARI konuları ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Kısa bir süre sonra MEME HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ ile MEME AMELİYATLARI da ayrıntılı olarak sayfadaki yerini alacaktır. Bunların dışında kalan ve genel cerrahiyi ilgilendiren diğer hastalıkların bir kısmı DİĞER HASTALIKLAR başlığı altında mümkün olan en kısa zamanda sizlere ulaştırılacaktır.

Bilindiği gibi gittikçe artan oranlarda kanser hastalığı ile karşılaşılmaktadır. Bu sayfada incelenen organlara ait kanserler kendi konuları içinde ayrıntılı olarak verilmiş olmakla birlikte, genel olarak kanserlerin oluş mekanizmaları ve tedavi yöntemleri KANSER, GENEL BİLGİ başlığı altında bilgilerinize sunulmuştur.

Tüm bu bilgiler hazırlanırken bazı tıbbi terimlerin açıklanması gerektiği kanısına varılmış ve bunlar TIBBİ EK BİLGİLER içinde toplanmıştır. Bu başlık altında bazı tanımlamalar ile hücre ve canlının temel yapı taşları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Tıp bilimi özellikle son yıllarda Fizik biliminden çok fazla destek görmektedir. Fizik ilkelerinden yola çıkakılarak tasarlanan cihazlar hem tanı hem de tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sayfaya TIP VE FİZİK konusu da eklenmiştir.

SAYFANIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
www.adnanisgor.com adresine girildiğinde açılan sayfada bulunan GİRİŞ seçeneği tıklandığında ana sayfa açılacaktır. Burada da belirtildiği gibi sayfayı ilk kez kullananların GENEL AÇIKLAMALAR seçeneğini tıklaması önerilmektedir. Böylece şu anda karşınızda olan sayfaya ulaşılacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR seçeneğinin solunda yer alan 3 seçenek kitaplarım, özgeçmişim ve bana ulaşmak için kullanılabilecek iletişim bilgilerini içermektedir.

Alt sırada yer alan konulara ait her bir seçenek tıklandığında o konu ile ilgili ana başlıklar görüntülenecektir. Her ana başlık tıklandığında o konu ile ilgili alt başlıklar ya da konu görüntüye gelecektir.

Anlatımlar sırasında bazı temel bilgilerin tekararından kaçınmak amacıyla bu bilgiler için bağlantı hatları (link) oluşturulmuştur. Bunun için lacivert renkli ve altı çizili olarak yazılmış kelime ya da kelimelerin tıklanması yeterlidir. Böylece bu elektronik sayfada yer alan bu bilgilere bağlanılacaktır. Bununla birlikte, bazı bilgilerin zaman zaman tekrar edilmesinden kaçınılmamıştır. Bunun amacı bazı durumlarda okuyucunun o konuya dönmesini önleyerek dikkatini dağıtmamaktır. 

Verilen bilgilerin size faydalı olacağını umar saygılarımı sunarım

Prof Dr Adnan İŞGÖR